1 Startplats Nora Station

Utgå från turistbyrån i Nora Station intill veteranjärnvägen. Stationshuset har fortfarande kvar väntsalen med biljettlucka. På stationsområdet kan du vandra runt på bangården bland lokstallar och verkstäder. Besökare får gärna utforska stationsområdet på egen hand, men tänk på att spåret ska korsas på särskilda övergångar.
Mer info finns på visitnora.se

Åk norrut genom stadskärnan och följ Tre sjöars väg (brun skylt med vit blomma). 

2 Lilla Trädgården

Lilla Trädgården är en handelsträdgård som ligger strax norr om Nora. Sommartid finns här även café.
Mer info finns på lillatradgarden.se

Fortsätt att följa Tre Sjöars väg norrut. Håll höger vid Borns skola.

3 Stenvalvsbron i Born

Den gamla stenvalvsbron över Bornälven byggdes 1868. På grund av skador efter tung trafik togs bron ur drift för biltrafik vid slutet av 1960-talet. De gamla stenvalven blev överansträngda och orkade till slut de inte längre. Bron reparerades och fick bland annat sitt nuvarande räcke i gjutjärn. En genomgripande restaurering av bron genomfördes år 2007 med bidrag från Länsstyrelsen.

Sväng höger mot Hammarby i korsningen vid stenvalvsbron. Följ den asfalterade vägen.

4 Ruinerna i Hammarby

Forsen i Hammarby har dämts sedan 1500-talet, och bruket som växte fram var i drift ända fram till 1923. Idag finns tydliga ruiner av bruksverksamheten kvar, martinverket och ruinerna efter hytta, husgrunder och slaggvarp. En gång i tiden var Hammarby bruk en viktig del i den industrin som finansierade den svenska stormakten. Järnmalmen kom från de närliggande gruvorna, men flera mindre gruvhål kring Hammarby vittnar om mindre brytning i området. Under 1800-talet stod en hjulångare för transporterna mellan Hammarby och Nora. Hammarby bruk lades ner 1923. 

Ta bron över Järleån mot Kungsheden och sväng höger vid skylten ”Ö Sund 4”.

5 Järleåns naturreservat

Naturreservat som utgör en 6 km lång sträck utmed Järleåns dalgång. Ån har till stor del kvar sitt naturliga lopp med en av länets mäktigaste forsar - Långforsen. Järleåns dalgång är flera hundra tusen år gammal. Tidigt på våren är forsen som mäktigast. Senare på våren och försommaren är blomsterprakten och fågelsången värd att uppleva. Längs med Järleån finns flera mysiga platser för en picknick.

6 Jerle stad

På 1640-talet drömde Carl Bonde om en kanal för transport av järnmalm från Jerle till Mälaren. I Jerle ville han bygga en ny stad och i oktober 1642 utfärdades stadsprivilegier för Järla Stadh. Men det blev inget av planerna. Stadsprivilegierna glömdes bort i kommunreformen, vilket gör Jerle till Sveriges minsta stad. Här har järnhantering pågått ända in på 1900-talet, men idag återstår bara ruiner och slagghögar. Järle kvarn och kvarndammen finns bevarad i ursprungligt skick. Här hittar man idag Svalbo Café och Svalbo keramik med keramikern Moa Rudebert.

7 Nora Golfklubb

Nora Golfklubb med 18-hålsbana. Banan, som beskrivs som en park- och skogsbana, är lätt kuperad med ett antal dammar och ett vattendrag. På Golfrestaurangen serveras mat och fika. Restaurangen är öppen från mitten av april till oktober.

Boende
Fler lager...
Boende
Fler lager...

Norasjön runt

Standardcykel
Grus
Asfalt
Boende
Servering
Uthyrning
Norasjön runt GPS Höjdkurva
Skriv ut

En lättcyklad led som tar dig från Nora till Hammarby på andra sidan sjön och tillbaka. Du möter skog, sjö och öppet landskap, mestadels på asfalt. Under turen har du både staden och sjön i blickfånget och på östra sidan väntar en svårslagen vy över Nora.

 

1 Startplats Nora Station

Utgå från turistbyrån i Nora Station intill veteranjärnvägen. Stationshuset har fortfarande kvar väntsalen med biljettlucka. På stationsområdet kan du vandra runt på bangården bland lokstallar och verkstäder. Besökare får gärna utforska stationsområdet på egen hand, men tänk på att spåret ska korsas på särskilda övergångar.
Mer info finns på visitnora.se

Åk norrut genom stadskärnan och följ Tre sjöars väg (brun skylt med vit blomma). 

2 Lilla Trädgården

Lilla Trädgården är en handelsträdgård som ligger strax norr om Nora. Sommartid finns här även café.
Mer info finns på lillatradgarden.se

Fortsätt att följa Tre Sjöars väg norrut. Håll höger vid Borns skola.

3 Stenvalvsbron i Born

Den gamla stenvalvsbron över Bornälven byggdes 1868. På grund av skador efter tung trafik togs bron ur drift för biltrafik vid slutet av 1960-talet. De gamla stenvalven blev överansträngda och orkade till slut de inte längre. Bron reparerades och fick bland annat sitt nuvarande räcke i gjutjärn. En genomgripande restaurering av bron genomfördes år 2007 med bidrag från Länsstyrelsen.

Sväng höger mot Hammarby i korsningen vid stenvalvsbron. Följ den asfalterade vägen.

4 Ruinerna i Hammarby

Forsen i Hammarby har dämts sedan 1500-talet, och bruket som växte fram var i drift ända fram till 1923. Idag finns tydliga ruiner av bruksverksamheten kvar, martinverket och ruinerna efter hytta, husgrunder och slaggvarp. En gång i tiden var Hammarby bruk en viktig del i den industrin som finansierade den svenska stormakten. Järnmalmen kom från de närliggande gruvorna, men flera mindre gruvhål kring Hammarby vittnar om mindre brytning i området. Under 1800-talet stod en hjulångare för transporterna mellan Hammarby och Nora. Hammarby bruk lades ner 1923. 

Ta bron över Järleån mot Kungsheden och sväng höger vid skylten ”Ö Sund 4”.

5 Järleåns naturreservat

Naturreservat som utgör en 6 km lång sträck utmed Järleåns dalgång. Ån har till stor del kvar sitt naturliga lopp med en av länets mäktigaste forsar - Långforsen. Järleåns dalgång är flera hundra tusen år gammal. Tidigt på våren är forsen som mäktigast. Senare på våren och försommaren är blomsterprakten och fågelsången värd att uppleva. Längs med Järleån finns flera mysiga platser för en picknick.

6 Jerle stad

På 1640-talet drömde Carl Bonde om en kanal för transport av järnmalm från Jerle till Mälaren. I Jerle ville han bygga en ny stad och i oktober 1642 utfärdades stadsprivilegier för Järla Stadh. Men det blev inget av planerna. Stadsprivilegierna glömdes bort i kommunreformen, vilket gör Jerle till Sveriges minsta stad. Här har järnhantering pågått ända in på 1900-talet, men idag återstår bara ruiner och slagghögar. Järle kvarn och kvarndammen finns bevarad i ursprungligt skick. Här hittar man idag Svalbo Café och Svalbo keramik med keramikern Moa Rudebert.

7 Nora Golfklubb

Nora Golfklubb med 18-hålsbana. Banan, som beskrivs som en park- och skogsbana, är lätt kuperad med ett antal dammar och ett vattendrag. På Golfrestaurangen serveras mat och fika. Restaurangen är öppen från mitten av april till oktober.